fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση xeirotexnika.com (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα’’) από την εταιρεία Βασιλική Μπινίκου (εφ’ εξής  «Εταιρεία’’)

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή  κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές.

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στη παρούσα σύμβαση :

    1. «Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στο ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ.COM.

    2. «Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του              διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.

    3  «Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της η Εταιρεία .

    4.  «Προμηθευτής» είναι κάθε επαγγελματίας εκ των κατωτερω αναγραφόμενων κατηγοριών που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα προκειμένου να προβάλλει/πουλήσει  τα προϊόντα/υπηρεσίες του   στους επισκέπτες/ χρήστες αυτής , ήτοι :

 • -καταστήματα υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού για εργόχειρο, χειροτεχνίες, χόμπι και ιδιοκατασκευών (Do-It-Yourself) και ηλεκτρονικά καταστήματα αντίστοιχης δραστηριότητας
 • -φορείς και επιχειρήσεις που διεξάγουν σεμινάρια χειροτεχνίας για ενήλικες ή παιδιά
 • -εκδοτικοί οίκοι με σχετικές με τον χώρο της χειροτεχνίας εκδόσεις (βιβλία περιοδικά κλπ)

    5 . «Χρήστης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα  και προβαίνει σε αγορά προϊόντων/υπηρεσιών  μέσω αυτής.

 

    6. «Επισκέπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα .

    7. ‘’Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Επισκέπτη ως Χρήστη στον Δικτυακό τόπο xeirotexnika.com   .

    8. «Σελίδα» είναι η σελίδα του κάθε Προμηθευτή η οποία χρησιμοποιείται για την προβολή των προϊόντων του στην Ιστοσελίδα.

    9.«Προϊόντα »είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση – προώθηση  ή/και οι υπηρεσίες προς χρήση από τον Προμηθευτή    μέσω της Ιστοσελίδας.

   10.«Καλάθι Αγορών»είναι το σύνολο των επιλεγμένων από τον  Χρήστη προϊόντων /υπηρεσιών .

 

Πολιτική απορρήτου

Η εν λόγω Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα των Χρηστών . H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη, του Χρήστη και του Προμηθευτή    διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ .COM και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου (cookies) .

Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα Χρηστών  ακόμη κι αν πρόκειται για Χρήστες , που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο Χρήστης  το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Οι Χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά  δεδομένα που διατηρεί η Ιστοσελίδα, για την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, ή για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, σύμφωνα και με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας , θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@xeirotexnika.gr του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, για σκοπούς ταυτοποίησης.

 

1.Αρθρο 1

– Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και κατ’επέκταση η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν  δικαιοπρακτική ικανότητα.

– Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται δια της παρούσης  ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Συμφωνεί δε, να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί ώστε να παραμένουν   ακριβή, έγκυρα, και πλήρως ενημερωμένα από την Εταιρεία. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για χρήση των Υπηρεσιών που δεν πληρούν τις ανωτέρω αναγραφείσες προϋποθέσεις.

– Ο Επισκέπτης δύναται  να δημιουργήσει  Λογαριασμό για να κάνει οποιαδήποτε αγορά από την Ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι δεν  είναι απαραίτητη η εγγραφή για την επίσκεψη και την ολοκλήρωση των αγορών του Επισκέπτη. Ωστόσο, με τη δημιουργία Λογαριασμού παρέχεται πρόσβαση στο σύνολο των Υπηρεσιών .Με την εγγραφή του ο Επισκέπτης καθίσταται Χρήστης και του παρέχεται η δυνατότητα να αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μη χρειάζεται η εκ νέου καταχώρησή τους σε κάθε νεότερη παραγγελία. Περαιτέρω του δίνεται η δυνατότητα χρήσης  του Καλαθιού Αγορών. Επιπλέον, με τη δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει, εφ’όσον το επιθυμεί, ενημερωτικά email από την Εταιρεία.

 

Μόλις ο Επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει οριστεί και καταστεί πλέον Χρήστης  θα παραλάβει την επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει επιλέξει. Ο  Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης  και εν γένει  τον Λογαριασμό του (user account). Ο Χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία  για οιαδήποτε  μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε  βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη του Χρήστη να τηρεί τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. 

– Ο Χρήστης  θα πρέπει  να είναι νόμιμος κάτοχος  πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιεί  τις συναλλαγές του στην Ιστοσελίδα   ή να διαθέτει έγκριση της χρήσης αυτής από τον νόμιμο κάτοχό της. Ουδεμία ευθύνη φέρει  η Εταιρεία έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας, εάν ο  Χρήστης την χρησιμοποιήσει για συναλλαγές του στην Ιστοσελίδα παρόλο που  δεν είναι νόμιμος  κάτοχος  αυτής ή δεν έχει την  έγκριση χρήσης αυτής (της κάρτας) από τον  νόμιμο κάτοχο της.

Κανόνες ασφαλούς λειτουργίας Ιστοσελίδας

(α) Απαγορεύεται οι Χρήστες και οι Επισκέπτες να προβούν οιαδήποτε ενέργεια δύναται να παραβιάσει την ασφάλεια της Ιστοσελίδας , ενδεικτικά, αλλά ουχί  περιοριστικά: (i) να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εκείνους ή να κάνουν σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης (ii) να κάνουν προσπάθειες  να παραβιάσουν μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης του συστήματος χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν την Υπηρεσία σε οποιανδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο , (iv) να στέλνουν αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (v) να παραποιήσουν οιαδήποτε πληροφορία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των Υπηρεσιών της σε   Χρήστη ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιον , δεν επιτρέπεται σε αυτόν η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των Υπηρεσιών άνευ συγκατάθεσης της Εταιρείας.

Η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στους Προμηθευτές και σε καλεσμένους Προμηθευτής και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

2.Αρθρο 2

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους Επισκέπτες και Χρήστες για τα Προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν  έχουν αμιγώς  ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Καθόσον η Εταιρεία  ουδεμία σχέση έχει  με το περιεχόμενο των Προϊόντων δεν φέρει  σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε  εξ αιτίας των σχετιζόμενων με τα Προϊόντα πληροφοριών.

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται με επιμέλεια και ευθύνη των Δημιουργών των Προϊόντων αυτών.

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή του Προϊόντος από τους Προμηθευτής  στην  Ιστοσελίδα.

   3.Αρθρο 3

Τα Προϊόντα που διατίθενται προς πώληση/χρήση μέσω της Ιστοσελίδας  δεν είναι προϊόντα της Εταιρείας αλλά Προϊόντα των  Δημιουργών, οι οποίοι και προβάλουν τα προϊόντα τους μέσω αυτής (της Ιστοσελίδας) και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα , τιμή και αποστολή αυτών στον Χρήστη.

Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. αλλά όχι κόστος αποστολής, το οποίο υπολογίζεται κατά το τελικό στάδιο της παραγγελίας. Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών των Προϊόντων γίνεται με επιμέλεια των Δημιουργών και μόνο κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης των Επισκεπτών και Χρηστών της Ιστοσελίδας.

4.Αρθρο 4

 Η υποβολή παραγγελίας  συνιστά  πρόταση αγοράς του εν λόγω Προϊόντος στη  τιμή  και εν γένει τους όρους που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα  κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Για την παραγγελία προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας ο Χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί και τα προσθέτει στο Καλάθι Αγορών του. Εν συνεχεία  θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και εξόδων. Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τον Χρήστη ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

 Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Εταιρεία  δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς τον Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αυτός υπέδειξε  κατά την υποβολή της παραγγελίας.

 

 5.Αρθρο 5

 Η πληρωμή της  παραγγελίας του Χρήστη  πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας, μέσω Πρωτοκόλλου Ασφαλείας Τεχνολογίας SSL (Security Certificate & SSL Technology). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής  μέσω ασφαλούς συναλλαγής PayPal, Stripe και  μέσω αντικαταβολής.

 Η εκάστοτε Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει στην κατοχή του ο Χρήστης. Σημειώνεται ότι  η  Εταιρεία δεν αποθηκεύει  προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που της γνωστοποιούνται από τους Χρήστες κατά  τη διάρκεια των ανωτέρω συναλλαγών. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, η χρέωση δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος του  Χρήστη στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της εκάστοτε Τράπεζας.

 Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα Προϊόντα  αυτής  αποστέλλονται με αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια του Προμηθευτή στον χώρο που έχει υποδείξει ο  Χρήστης κατά την υποβολή της παραγγελίας. Το κόστος αποστολής θα γνωστοποιείται στο Χρήστη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 Ο χρόνος αποστολής   του Προϊόντος στον Χρήστη καθορίζεται από την διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος Προϊόντος για την οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Προμηθευτής καθώς και από εξωγενείς παράγοντες που δεν δύνανται να προβλεφθούν ενδεικτικά αναφερόμενων (λόγους ανωτέρας βίας , δυσμενείς καιρικές συνθήκες για περιπτώσεις αποστολής εκτός Αττικής , απεργίες κλπ). Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης  θα ενημερώνεται  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) για την τυχόν καθυστέρηση παραλαβής  του Προϊόντος

Η δυνατότητα   ακύρωσης παραγγελίας Προϊόντος  και επιστροφής του ορίζεται από τον σχετικό  Προμηθευτή ο οποίος είναι και ο μοναδικός  υπεύθυνος για την τήρηση της ορθής διαδικασίας πώλησης του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση και με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2251/1994, ως αυτός ισχύει σήμερα, το επιτρεπόμενο για επιστροφές χρονικό διάστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

6.Αρθρο 6

 Η Εταιρεία  δεν εγγυάται  την ποιότητα, ασφάλεια  νομιμότητα  και εν γένει τις ιδιότητες των Προϊόντων που προβάλλονται στις Σελίδες των Δημιουργών  καθόσον η επιλογή τους (των Προϊόντων ) και προβολή  τους  γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη των  Δημιουργών.

Περαιτέρω , ο  Επισκέπτης ή/και ο  Χρήστης καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από Χρήστες ,Επισκέπτες ή/και οιονδήποτε τρίτο   για διαφορές μεταξύ τους ή από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη παρούσα , των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από τυχόν  απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από υποτιθέμενη αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμηση Προϊόντων.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της Ιστοσελίδας  ή του Περιεχομένου της εν όλω ή εν μέρει ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα. 

Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις Υπηρεσίες του, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικής , λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπεία των ανωτέρω η Εταιρεία  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση προσωρινή διακοπή  Υπηρεσίας της  ή/και αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε οιονδήποτε από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις κατά την παροχή των Υπηρεσιών εξαιτίας των ανωτέρω. 

Η Εταιρεία δεν φέρει  ευθύνη σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα  Προϊόντα δεν παραδοθούν στον Χρήστη  σε άριστη κατάσταση καθώς και σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή που είχε κάνει  ο Προμηθευτής στην Σελίδα του  για αυτά. Παρά ταύτα δεσμεύεται δια της παρούσης  όμως η Εταιρεία να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των παραγγελιών των Προϊόντων  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

7.Αρθρο 7

Η Εταιρεία παρέχει στους Χρήστες  τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα Προϊόντα που προβάλλοντα στις Σελίδες των  Δημιουργών. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το  Προϊόν, οι Χρήστες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ιστοσελίδα.

Οι αξιολογήσεις του   Προϊόντος  μπορούν να αναφέρουν συνοπτικά την εμπειρία του Χρήστη από το Προϊόν  και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις του  για αυτό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο το οποίο αποδεδειγμένα ανήκει σε τρίτους και το οποίο έχει δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Οι Χρήστες και μόνο αυτοί  φέρουν την ευθύνη για την αυθεντικότητα των κειμένων τους.

Η αξιολόγηση Προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει τα κατωθι , ήτοι :  

 • Δημοσίευση δεσμού που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους Χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας και η Εταιρεία
 • Αναφορά σε άλλο Χρήστη ή σε αξιολόγηση Προϊόντος από άλλον Χρήστη.

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να επιλέγουν τον τρόπο εμφάνισης των αξιολογήσεων Προϊόντων , είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου, ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συντάκτες αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

8.Αρθρο 8

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των Επισκεπτών ή/και Χρηστών  της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων της παρούσης , συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς  φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Για οιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των Επισκεπτών ή/και Χρηστών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Πότε και πού θα γίνει;

Κάνε εγγγραφή για να μαθαίνεις τα νέα μας

Πότε και πού θα γίνει;

Κάνε εγγγραφή για να μαθαίνεις τα νέα μας

Πότε και πού θα γίνει;

Κάνε εγγγραφή για να μαθαίνεις τα νέα μας

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop